Toestand

(BRASILEIRO)

REATIVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, TERRENOS E ESPAÇOS (PÚBLICOS) ESQUECIDOS OU ABANDONADOS ATRAVÉS DE CENTROS SÓCIO-CULTURAIS TEMPORÁRIOS E AUTÔNOMOS. DIÁLOGO, CRIAÇÃO, AUTONOMIA E AÇÃO SÃO CRUCIAIS PARA NÓS.

 

(جمهوری اسلامی ایران‎‎)

حیای ساختمان ها، مناطق و فضاهای (عمومی) فراموش شده یا متروکه به کمک مراکز مستقل و معاصر فرهنگی-اجتماعی. گفت و گو، خلاقیت، استقلال و تحرک برای ما حیاتی هستند.

 

(AFRIKAANS)

REACTIVERING VAN VERGEET OF VERLATE GEBOUE, TERREINE EN (OPENBARE) RUIMTES DEUR MIDDEL VAN TYDELIKE EN OUTONOME SOSIO-KULTURELE SENTRUMS. DIALOOG, DIE SKEPPING, OUTONOMIE EN OPTREDE IS NOODSAAKLIK VIR ONS.

 

(GJUHA SHQIPE)

RIAKTIVIMI I NDERTESAVE TE BRAKTISURA OSE TE HARRUARA, TERRENEVE DHE HAPESIRAVE (PUBLIKE) ME QELLIME TE PERKOHESHME DHE AUTONOM PER QENDRA SOCIALE-KULTURORE. DIALOGU, KRIJIMI, AUTONOMIJA DHE VEPRIMI JANE TE RENDESISHME PER NE.

 

(XHOSA)

UKUVUSELELWA KWEZAKHIWO EZINGASETYENZISWAYO, NEZALITYALWAYO, KUNYE NEMIHLABA NAMA THAFA NGOKUSEBENZISA INDAWO ZOKUDIBANA EZIZIMELEYO, EZINGA JONGI NEBALA LOMNTU. INTETHO, UKUDALA, UKUZIMELA NE ZENZO KUBALULEKE KAKHULU KUTHI.

 

(DANSK)

REAKTIVERING AF GLEMTE ELLER EFTERLADTE BYGNINGER, OMRÅDER OG (OFFENTLIGE) RUM GENNEM MIDLERTIDIGE OG UAFHÆNGIGE SOCIOKULTURELLE CENTRE. DIALOG, SKABELSE, UAFHÆNGIGHED OG HANDLING ER AFGØRENDE FOR OS.

 

(SLOVENŠČINA)

REAKTIVACIJE POZABLJENIH ALI OPUŠČENIH STAVB, TEREN IN (JAVNIH) PROSTOROV Z ZAČASNIMI IN AVTONOMNO DRUŽBENO-KULTURNIH CENTROV. DIALOG, OBLIKOVANJE, AVTONOMNOST IN UKREPI SO BISTVENEGA POMENA ZA NAS.

(PУ́ССКИЙ ЯЗЫ́К)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАБЫТЫХ И ЗАБРОШЕННЫХ ЗДАНИЙ, ТЕРРИТОРИЙ И (ОБЩЕСТВЕННЫХ) ПРОСТРАНСТВ С ПОМОЩЬЮ ВРЕМЕННЫХ И АВТОНОМНЫХ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ. УЧАСТИЕ В ДИАЛОГЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАС ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ.

 

(DEUTSCH)

REAKTIVIERUNG VON VERGESSENEN ODER VERLASSENEN GEBÄUDEN, GELÄNDEN UND (ÖFFENTLICHEN) RÄUMEN MITTELS VORÜBERGEHENDER, AUTONOMER SOZIOKULTURELLER ZENTREN. ENTSCHEIDEND SIND FÜR UNS DER DIALOG, DIE GESTALTUNG, DIE AUTONOMIE UND DAS AKTIVE HANDELN.

 

(PORTUGUÊS)

REATIVAÇÃO DE PRÉDIOS ESQUECIDOS OU ABANDONADOS, TERRENOS E ESPACOS PÚBLICOS, POR MEIO DE CENTROS SÓCIO-CULTURAIS TEMPORÁRIOS E AUTÔNOMOS. DIÁLOGO, CRIAÇÃO, AUTONOMIA E

ACÇÃO SÃO CRUCIAIS PARA NÓS.

 

(ITALIANO)

RIUTILIZZO/RIAPERTURA DI EDIFICI ABBANDONATI E DIMENTICATIAREE E SPAZI (PUBBLICI) ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI CENTRI SOCIO CULTURALITEMPORANEI E AUTONOMI DIALOGO. CREATIVITÀ, AUTONOMIA E AZIONE SONO FONDAMENTALI.

 

(SVENSKA)

REAKTIVERING AV GLÖMDA ELLER ÖVERGIVNA BYGGNADER, TERRÄNG OCH (OFFENTLIGA) UTRYMMEN GENOM TILLFÄLLIGA OCH SJÄLVSTÄNDIGA SOCIOKULTURELLA CENTRA. DIALOG, KREATION, AUTONOMI OCH ÅTGÄRDER ÄR AVGÖRANDE FÖR OSS.

 

(ΕΛΛΗΝΙΚΆ)

ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩV ΞΑΧΑΣΜΈΝΩΝ Ή ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΈΝΩΝ ΚΤΙΡΊΩΝ, ΕΔΆΦΗ ΚΑΙ (ΔΗΜΌΣΙΑ) ΧΏΡΟΥΣ, ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΌΝΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΆ ΚΈΝΤΡΑ. ΔΙΆΛΟΓΟΣ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ ΔΡΆΣΗ ΕΊΝΑΙ ΖΩΤΙΚΉΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΕΜΆΣ.

 

(NORSK)

REAKTIVERING AV GLEMTE ELLER FORLATTE BYGNINGER, TERRENGER OG (OFFENTLIGE) OMRÅDER VED HJELP AV MIDLERTIDIGE OG SELVSTENDIGE SOSIO-KULTURELLE SENTRE. AKTIV DIALOG, OPPRETTELSE, SELVSTENDIGHET OG EFFEKTIVE TILTAK ER AVGJØRENDE FOR OSS.

(ROMÂNĂ)

REACTIVARE DE CLADIRII GOALE SI PARASITE, SITE-URI SI ZONE (PUBLICE) PRIN INTERMEDIUL UNUI CENTRU TEMPORAR SI AUTONOM SOCIO-CULTURAL. CEL MAI IMPORTANT ESTE DIALOGUL, CREAREA, AUTONOMIA SI ACTIUNEA.

 

(SCHWEIZ)

D’WIEDERBELÄBIG VO VERGÄSSNE ODER VERLASSNE HÜSER, LANDSTRICHE UND (ÖFFENTLECHE) PLÄTZ I WENIGSCHTENS VORÜBERGEHENDI OUTONOMIE SOZIO-KULTURELLI ZENTRE. DIALOG, KREATIVITÄT, OUTONOMIE UND AKTION SI VO ENTSCHEIDENDER BEDÜTIG FÜR ÜÜS.

 

(CATALÀ)

REACTIVACIÓ D’EDIFICIS OBLIDATS O ABANDONATS, TERRENYS I ESPAIS (PÚBLICS) MITJANÇANT CENTRES SOCI-CULTURALS TEMPORALS I AUTÒNOMS. EL DIÀLEG, LA CREACIÓ, L’AUTONOMIA I L’ACCIÓ SÓN CRUCIALS PER A NOSALTRES.

 

(ESPAÑOL)

REACTIVACIÓN DE EDIFICIOS OLVIDADOS O ABANDONADOS, TERRENOS Y ESPACIOS (PÚBLICOS) MEDIANTE CENTROS SOCIO-CULTURALES TEMPORALES Y AUTÓNOMOS. EL DIÁLOGO, LA CREACIÓN, LA AUTONOMÍA Y LA ACCIÓN SON CRUCIALES PARA NOSOTROS.

 

(HRVATSKI JEZIK)

OBNAVLJANJE NAPUŠTENIH ILI ZABORAVLJENIH ZGRADA, POVRŠINA I (JAVNIH) PROSTORA KROZ PRIVREMENE I AUTONOMNE SOCIJALNO-KULTURNE CENTRE. DIJALOG, STVARANJE, AUTONOMNOST I AKCIJA SU PRESUDNE.

 

(ENGLISH)

REACTIVATION OF FORGOTTEN OR ABANDONED BUILDINGS, TERRAINS AND (PUBLIC) SPACES BY MEANS OF TEMPORARY AND AUTONOMOUS SOCIO-CULTURAL CENTRES. DIALOGUE, CREATION, AUTONOMY AND ACTION ARE CRUCIAL TO US.

 

(FRANÇAIS)

LA RÉACTIVATION (PAR L’USAGE) DE BÂTIMENTS ABANDONNÉS OU OUBLIÉS, DE TERRAINS ET D’ESPACES (PUBLIC) À L’AIDE DE L’ORGANISATION DE CENTRES SOCIO-CULTURELS TEMPORAIRES ET AUTONOMES. LE DIALOGUE, LA CRÉATION, L’AUTONOMIE ET L’ACTION, C’EST NOTRE DEVISE.

 

(NEDERLANDS)

REACTIVERING VAN LEEGSTAANDE OF VERGETEN GEBOUWEN, TERREINEN EN (PUBLIEKE) RUIMTEN DOOR MIDDEL VAN TIJDELIJKE EN AUTONOME SOCIO-CULTURELE CENTRA. CRUCIAAL IS DIALOOG, CREATIE, AUTONOMIE EN ACTIE

Projects

ALLEE DU KAAI

more info

Untitled-1kleine-loods1RAG1

Temporary reactivation of vacant plot in the Brussels’ canal zone. Mission for Brussels Capital Region’s environmental administration. Toestand manages the site prior to its redevelopment as a park. Brussels.

More images

ANNEESSENS

 

DSC01025 DSC01151 DSC01082

Build your own park!

More images

DSC01077 DSC01090 DSC01099 DSC01104 DSC01107 DSC01110 DSC01114 DSC01130 DSC01139 DSC01140 DSC01141 DSC01145 DSC01151

RENAULT FACTORY

DSC00778 DSC00850 DSC00789

 

Toestand in collaboration with Koekelberg’s Alliance of Tinckerers (K.A.K.) invited by PeriFeria Festival in the former Renault Vilvoorde factory.

“An extraordinary reactivation of a theatrical building with vacant events and forgotten circumstances.”

More images

DSC00715 DSC00753 def DSC00809 DSC00812 DSC00816 DSC00822

PLEIN PUBLIC

13.07.2015 - 31.10.2015

Screen Shot 2016-01-07 at 15.22.16  Screen Shot 2016-01-07 at 15.22.54Screen Shot 2016-01-07 at 15.20.51

Floor of an old hangar becomes a temporarily public space. Brussels.

More images

PLEIN PUBLIC 3 PLEIN PUBLIC 2 PLEIN PUBLIC 1

TOESTAND VISITS UKRAINE

06.07.2015 - 15.07.2015

1 2A 3

Old cinema converted into a spontaneous action zone.

More images

4 567891011121314151617181919b2021A21B222426272829303132333435363738394041424344454647484950

MOMENT #11

NINOOFSE 2 NINOOFSE 4 NINOOFSE 3

Making our city at a large concrete area near Ninoofsepoort. 

More images

NINOOFSE 16 NINOOFSE 15 NINOOFSE 7NINOOFSE 14 NINOOFSE 13 NINOOFSE 12 NINOOFSE 11 NINOOFSE 10 NINOOFSE 9 NINOOFSE 8 NINOOFSE 6 NINOOFSE 5  NINOOFSE 1

 

 

FOR EVERYBODY BY EVERYBODY #2

JFC

Event in an old establishment. Organised by everybody for everybody. Brussels.

More Images

DBIEKGAH

MOMENT #10

26.07.2014

bruksellive7 Bruksellive10 bruksellive2

Construction, programmation and use of a alternative stage. Part of Bruksellive free festival. Laeken.

More Images

bruksellive8 bruksellive1 bruksellive6 bruksellive5 bruksellive3 bruksellive4

LA BULLE

23.08.2013 - 30.08.2013

bull6 bull8 bull17

Single event. Concert in a bubble in a warehouse. Brussels.

More Images

bull1 bull2 bull3 bull4 bull5 bull7 bull9 bull10 bull11 bull12 bull14 bull15 bull18

4 MURS SANS TOÎT

08.07.2013 - 12.07.2013

4MST5 4MST8 4MST12

Construction and use of a proper cultural centre, in frustration of not finding a location. Sint-Pieters-Leeuw.

More images

4MST3 4MST4 4MST5 4MST6 4MST7 4MST8 4MST9 4MST10 4MST11  4MST13 4MST14 4MST15 4MST16 4MST17 4MST18

 

CC BRABANT

05.07.2013

CC1 CC4 CC7

Opening and closing of a cultural centre in an abandoned school. Schaerbeek.

More Images

CC2 CC3 CC5CC6 CC8

PLEK 322

16.07.2012 - 09.09.2012

plek10 plek14 plek16

Temporary occupation in an abandoned school. Social and cultural project. People’s kitchens, constructions, workshops, moments. Vilvoorde.

More Images

plek1 plek2 plek3 plek4 plek5 plek6 plek7 plek8 plek9 plek11 plek12 plek13 plek15 plek17 plek18 plek19 plek20 plek21 plek22 plek23 plek24 plek25 plek26 plek27 plek28 plek29 plek30 plek31

FOR EVERYBODY BY EVERYBODY #1

10.02.2012

FEBE6 FEBE5 FEBE1

Event in an old establishment. Organised by everybody for everybody. Brussels.

More Images

Agenda

Schermafbeelding 2016-04-15 om 11.17.10

NEW DESIGN

Soon ‘Toestand’ will have a completely new design.

Schermafbeelding 2016-04-15 om 10.07.45

TOESTAND MÂCHE PRISTINA

Toestand Mâche Prishtina’ is a collaboration between Toestand, InfoQuartier Mâche (Switzerland) and Prishtina Architecture Week (Kosovo). From the 8th until the 17th of July, three groups from each country will gather their forces in Prishtina to re-activate an abandoned building into a useful space for the community of the city. Most participants for the Belgian group have been selected, but let us know if you are interested in joining on own initiative or want to stay informed

CONTACT: rrita@toestand.be

Schermafbeelding 2016-04-15 om 10.00.08

TOESTAND LECTURE AT MÖNCHENGLADBACH 19/04

As part of ‘Toestand’, Niels Coppens had the opportunity to occupy a vacant building (Oberstadt hotel) during a period of 6 months in the city of Mönchengladbach. To initiate the project a lecture is organised in wich the organisation ‘Toestand’ and the project ‘Oberstadt’ will be explained.

Info

Have a look at our Agenda Archive

Donations

Toestand seeks creative solutions to reactivate empty buildings and forgotten spaces into temporary socio-cultural centers. We work with material donations. Below you find a list of things we are looking for.

If you want more information or you have any material that might interest us, please feel free to contact us through mail or phone.

contact@toestand.be

+32.474.50.81.94

MATERIELE_DONATIES_ONLINE

If u wish to carry out a financial donation, donate via bank transfer to:

IBAN: BE76 7350 3121 5695

BIC: KREDBEBB

Mailinglist

To stay up to date with our activities and forthcoming projects we recommend you to subscribe to our mailing list.

* indicates requiredContact

PEPIJN KENNIS

PEPIJN [AT] TOESTAND.BE

+32 476 23 72 74

FELIX AERTS

FELIX [AT] TOESTAND.BE

+32 474 74 56 18

NIELS COPPENS

NIELS [AT] TOESTAND.BE

+32 474 50 81 94 (temporarily out of order)
+49 (0) 1768 5032966 (German phone)