Image description

Vrijwilligers

Toestand is ontstaan uit een groep van mensen die in het begin alles vrijwillig deden. Wij zouden ook nu niet zonder vrijwilligers kunnen bestaan. Honderden mensen zetten zich gedurende het jaar in om onze Spontane Actie Zones te doen draaien.

Vrijwilliger worden?

Naast vaste medewerkers wordt Toestand ook gedragen door een 100-tal vrijwilligers. Ze geven de projecten mee vorm en bepalen de identiteit van de organisatie. Samen trachten we onze methodes continu in vraag te stellen en steeds verder te bouwen aan een transparante organisatie gedragen door sterke waarden en principes. Samen denken we na over de stad. Samen maken we Toestand. Je hoeft niet goed te kunnen bouwen of in een plaatje te passen om bij te dragen. Wij zien elk profiel als een meerwaarde voor onze organisatie.

Om op de hoogte te blijven kan je terecht op onze facebookgroep ‘Bénévoles Toestand’. Word je graag opgenomen in de mailinglist? Stuur een mailtje naar bénévoles@toestand.be

Elke eerste donderdag van de maand komen onze vrijwilligers samen tijdens een ‘Volunteer Moment Benevoles’, de ideale gelegenheid voor nieuwkomers om de groep te leren kennen.  

We onderscheiden binnen de organisaties verschillende rollen. Die worden natuurlijk vaak gecombineerd opgenomen maar door de veelheid aan taken hebben we er ook voor veel verschillende ‘type’ vrijwilligers : 

  • Bestuursvrijwilliger: dossiers, financieel beleid, fondsenwerving, contact eigenaars gebouwen, presentaties geven aan derden, lid zijn van de raad van bestuur, mee lobby’en en werken aan de beleidsbeïnvloeding, strategisch helpen nadenken 
  • Trekkers - Topvrijwilligers: ze nemen een organiserende rol op en nemen initiatief zoals plekken zoeken, materiaal zoeken/halen, barbediening, bouwen, flyeren en affiches plakken, klussen, opruimen, activiteiten organiseren, vrijwilligers aanwerven en begeleiden 
  • Vaste multi-taakvrijwilligers (uitvoerende rol): plekken zoeken, hergebruikmateriaal zoeken/halen, barbediening... 
  • Occasionele multi-taakvrijwilligers (uitvoerende rol gelinkt aan één specifiek project): bouwen, flyeren, klussen, opruimen 
  • Partners: we beschouwen ook onze partners als onze vrijwilligers, zowel individuen als collectieven. Zij zoeken op hun beurt ook partners en vrijwilligers voor hun voor eigen projecten, organisatie, buurtwerk, Go to top of page