Image description

Over Toestand

Mensen denken bij leegstand doorgaans aan verwaarlozing en wanbeheer, maar Toestand richt zich liever op de mogelijkheden ervan!

Wat is Toestand: onze missie & visie

Toestand streeft naar een inclusieve en solidaire stad waarin ruimte voor iedereen toegankelijk is. We stellen vast dat ruimte vandaag allesbehalve eerlijk verdeeld is. Heel wat mensen ervaren een tekort aan ruimte, terwijl er letterlijk miljoenen vierkante meters leeg staan. Om enerzijds verspilling tegen te gaan en anderzijds ruimte toegankelijk te maken, bouwen we leegstaande en verlaten plekken om tot tijdelijke, sociaal-culturele ontmoetingsplekken. We geven deze plekken niet alleen vorm, maar werken samen met een breed netwerk aan partners gaande van gevestigde organisaties tot geëngageerde buurtbewoners. We bieden hen de ruimte om hun project waar te maken en zorgen hierbij voor de nodige omkadering.

Wie is Toestand?

Toestand is een tweetalige Brusselse vzw, gespecialiseerd in tijdelijk ruimtegebruik. De vzw werd in 2012 opgericht door een groep jonge geëngageerde Brusselaars. Op enkele jaren tijd groeiden we uit tot een gevestigde organisatie die momenteel veertien halftijdse werknemers tewerkstelt, verspreid over een vijftal projecten. Naast onze vaste medewerkers kunnen we rekenen op een uitgebreid netwerk aan partners en vrijwilligers die dagelijks met ons onze droom waarmaken.

Waarom Toestand?

Door leegstaande ruimtes om te bouwen tot tijdelijke sociaal-culturele centra of beter gezegd ‘Spontane Actie Zones’, wil Toestand de – anders verloren – ruimte op een zinvolle manier inzetten voor de stad en haar bewoners. In Brussel staat er zo’n 6,5 miljoen vierkante meter leeg aan kantoorgebouwen, woningen, industriële panden,… Tegelijk zijn heel wat organisaties en individuen op zoek naar een betaalbare plek om hun project waar te maken. Door deze twee zaken aan elkaar te koppelen wil Toestand aantonen hoe leegstand het stadsweefsel kan versterken door enerzijds kansen te creëren en anderzijds mensen, los van hun achtergrond of financiële mogelijkheden, samen te brengen. Op deze manier draagt leegstand niet alleen bij tot ontplooiing, maar ook tot ontmoeting. 

Tijdelijk gebruik

Tijdelijk ruimtegebruik is de overgangsfase waarbij een ongebruikte of onderbenutte ruimte een tijdelijke invulling krijgt in afwachting van de definitieve ingebruikname. Door het tijdelijk en experimenteel karakter kan snel worden ingespeeld op de sociale, culturele en ecologische noden van de maatschappij.

Leegstand brengt heel wat nadelige gevolgen met zich mee. Zo takelt een leegstaand pand snel af en trekt leegstand vandalisme en criminaliteit aan, wat slecht is zowel voor de eigenaars als voor de buurt. Door in te tekenen op tijdelijk ruimtegebruik, onder deskundig toezicht van vzw Toestand, wordt deze dreiging omgezet in een positieve mogelijkheid.

Geschiedenis/tijdslijn

Op zoek naar ruimte om te feesten kwamen we als jonge geëngageerde Brusselaars voor het eerst in aanraking met leegstand. Ruimtes die ‘niets’ voorstellen en daardoor nog alles kunnen worden… Het zette ons aan het dromen, maar vooral ook aan het nadenken. Want wat als de gegoede middenklasse al moeilijk aan ruimte komt om z’n ding te kunnen doen? Waar kunnen stadsgenoten met minder kansen dan terecht? Vanaf 2012 gingen we niet langer alleen op zoek naar leegstand om te feesten, maar naar leegstand om te delen waar iedereen vrij zijn of haar ‘toestand’ kan uitdrukken. Een avond in een verlaten casino, een zomer in een verlaten school… De spontane acties volgden elkaar op en Toestand werd geboren. 

54KOLAKTIV

54Kolaktiv ontstond in 2007 rond het Sint-Katelijneplein (Place Sainte-Cathérine) in het centrum van Brussel. De naam verwijst ook rechtstreeks naar dit plein. 5-4 klinkt in het Frans als ‘cinq-squat’. Wat begon als een DJ-collectief van Brusselse en Vlaamse jongeren, groeide snel uit tot een diverse groep van kunstenaars, organisatoren, muzikanten, grafisch ontwerpers,... Regelmatig werd het collectief geconfronteerd met het gebrek aan ruimte voor hun activiteiten. 

Bestaande gemeenschapscentra en andere ruimtes waren vaak té beperkend in gebruik, commerciële alternatieven dan weer financieel onhaalbaar. Al snel droomden we over een eigen locatie. Een betaalbare plaats, waar jongeren gratis naar het toilet kunnen gaan, waar je geen drie euro moet betalen voor een drankje, waar de huur niet zo hoog is dat je vrienden het ingangsticket niet meer kunnen betalen. En waar een degelijk contact kan worden uitgebouwd met buurtbewoners. 

De leden van 54Kolaktiv waren zich bewust van de context van de grootstad. In het bijzonder bleken leegstaande gebouwen een mogelijke kans te vormen om dit soort ruimtes te vinden. Het delen van de veroverde ruimte met andere groepen uit de stad buiten het collectief, en zeker met de meest kwetsbare groepen werd de aanleiding voor het oprichten van een nieuwe vzw: Toestand. 

OPRICHTING VAN VZW TOESTAND

Toestand kwam in 2012 voort uit de zoektocht naar ruimte van jonge geëngageerde creatieve Brusselaars. Ruimte voor creatie, ontmoeting, dialoog en experiment. Een droom van een plaats om je ‘Toestand’ uit te drukken zonder beperkingen. Een plaats waar je je ding kon doen, los van de maatschappelijke verwachtingen en economische beperkingen. Deze plaats vonden we in leegstaande plekken in de stad, van casino’s tot koekjesfabrieken, van leegstaande industrieterreinen tot schoolgebouwen. Veelal begonnen we met een ‘Moment’, een evenement opgezet door iedereen en voor iedereen. Regelmatig vonden we ook plekken voor een langere periode, en konden we er écht ons ding doen. Dan doopten we ze om tot ‘Spontane Actie Zones’ (SAZ). 

Toestand verwezenlijkte sinds haar oprichting talloze tijdelijke projecten, met een duurtijd van enkele uren tot meerdere jaren. Vaak namen we initiatief, meestal werkten we samen met een breed netwerk aan sociaal-culturele organisaties. 

We wierven in 2014 onze eerste personeelsleden aan op het project Allee Du Kaai en voor de inhoudelijke werking via een subsidie voor experimenteel jeugdwerk. Vandaag zijn we met 12 vaste (meestal halftijdse) medewerkers en tientallen vrijwilligers, verdeeld over meerdere projecten. We lichten er een aantal belangrijke projecten en scharniermomenten uit. 

VOOR IEDEREEN, DOOR IEDEREEN #1 (2012) 

Een verlaten casino diende als labo voor een eerste experiment. Iedereen nodigde iedereen uit voor een avondje samen genieten. Gedurende de nacht deelde iedereen met iedereen eten, drank, muziek, kleren en kunst; iedereen entertainde iedereen. Deelnemen aan de avond was meer dan consumptie; iedereen werd door zijn/haar aanwezigheid co-producent van het evenement. 

SAZ PLEK 322 (2012) 

De Stad Vilvoorde stelde een verlaten school ter beschikking die in september zou worden afgebroken. De eerste Spontane Actie Zone van Toestand was geboren. De vzw’s Toestand en Goesting gingen hun gang en gingen een zomer lang uit de bol. Bouwen, workshops, culturele activiteiten, momenten en een groot eindfeest als hoogtepunt. Het project gaf goesting in meer, en Toestand ging verder op zoek naar leegstaande panden om om te vormen tot tijdelijke sociaal-culturele ontmoetingsruimtes. 

4 MURS (2013) 

Na een jaar hopeloos zoeken naar een plek om te gebruiken voor een tijdelijk project, waren we het beu. Dus bouwden we ons eigen cultureel centrum op een verlaten friche, ommuurd door 4 gigantische betonnen muren. De eigenaar gaf zijn akkoord, maar bleek niet de échte eigenaar te zijn. Het mooie liedje duurde dus niet erg lang. 

LA BULLE (2013) 

Een evenement op ‘4 murs sans toit’ kon niet doorgaan, dus moest een nieuwe plek gevonden worden. Een grote loods kon dienst doen, maar rook fel naar haar bewoners (duiven en junkies). We bouwden met Gniak, Compilothèque en 123 een luchtbel die we vulden met verse lucht van buiten en hielden daarin een concert. 

MOMENT #10 (2014) 

Een week knutselen met stellingen en alternatieve programmatie om een nieuw podium te vullen voor het gratis festival Bruksellive. 

SAZ ALLEE DU KAAI (2014) 

Allee Du Kaai is een Spontane Actie Zone voor de mens en zijn vriend aan het kanaal in Brussel. De 9 000 m2 gebouwen en buitenruimte worden ter beschikking gesteld aan een 40-tal organisaties die er allerlei activiteiten ontwikkelen voor erg diverse doelgroepen. Dat gaat van zeefdrukken tot moestuinen; van capoeira tot skate en volkskeuken, met jongeren uit Molenbeek,hip-hoppers en psychiatrische patiënten. Jaarlijks krijgen we meer dan 40 000 bezoekers over de vloer. Genomineerd voor de Mixity Awards door visit.brussels. 

VOOR IEDEREEN DOOR IEDEREEN #2 (2015) 

Iedereen had iedereen al een tijdje niet gezien. Iedereen nodigde dan ook iedereen opnieuw uit om samen van een oude chocoladefabriek te genieten, en samen een evenement te organiseren. In coproductie met iedereen werd het al snel een ruimte waar muziek kon worden gemaakt, waar mensen konden discussiëren en konden creëren. 

BUILD YOUR OWN PARK (2015) 

De buurtbewoners en -organisaties van de buurt Anneessens waren teleurgesteld in hun publieke ruimte. ‘Buurtwinkel’ werkte samen met Toestand om een braakliggend terrein om te bouwen tot een parkje, een grote gemeenschapsbank te bouwen met de jongeren, en met de buurtbewoners hun eigen publieke ruimte terug op te eisen. 

TRANSFORMERS (2015) 

Cultural Di@logue nodigde Toestand in de zomer van 2015 uit om in Kremenchuk deel te nemen aan Transformers: een festival waarin Sovjet-architectuur een nieuwe invulling kreeg. . Op een week tijd bouwden 12 Belgische vrijwilligers en een team van ca 15 Oekraïners een verlaten cinema om tot een jeugdculturele zone. Na de winter vonden zij een nieuwe plek en werden ze #Adapter’. 

SAZ PLEIN PUBLIC (2015) 

Op de grens van drie Brusselse gemeenten stond ooit een grote loods (zie La Bulle). Die brandde af en liet een groot betonnen plein na. Dit ombouwen naar een buurtparkje leek alleen maar logisch. Na het verlaten betonnen plein vroeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ons hierop verder te werken. Samen met jongeren, families, junkies en hipsters bouwden we het uit tot een echt publiek plein, en SAZ ‘Plein Public’ werd geboren. 

KAK-TOESTANDEN (2015) 

Het Brusselse Periferia-festival vestigt de aandacht op de ontwikkelingen in de rand van Brussel. De verlaten Renault fabrieken in Vilvoorde staan leeg sinds de jaren 90. Samen met de theatergroep KAK organiseerde Toestand KAK-Toestanden: performance in de sfeer én de gebouwen van die verlaten Renaultfabriek. 

BOVENLOKAAL JEUGDHUISPROJECT (2016 - nu) 

Om de jeugdhuiswerking op Allee Du Kaai te versterken, kreeg Toestand een subsidie voor ‘bovenlokaal jeugdhuisproject’. Hiermee verbinden we de artistieke ambities van jongeren uit de kanaalzone met partners binnen het Toestand-netwerk. 

SAZ MARIE MOSKOU (2016 - 2019) 

Samen met de gemeente Sint-Gillis organiseerde Toestand de tussentijdse activering en inrichting van het Marie Jansonplein. We brachten er organisaties en burgerinitiatieven samen met buurtbewoners en handelaars om het plein nieuw leven in te blazen. De tijdelijke invulling diende ook als test voor de uiteindelijke renovatie van het plein, die nu wordt uitgevoerd door architecte Paula Vigano. Met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het duurzaam wijkcontract Parvis-Morichard. 

TERMOKISS (2016) 

Toestand werkte samen met InfoQuartier Mâche (Zwiterland) en Kosovo Architecture Foundation (Pristina). 25 Belgen, 15 Zwitsers en 5 à 20 Kosovaren werkten een week lang de longen uit hun lijf. Samen bouwden we de verlaten warmtewisselaar van Termokos om tot het alternatief sociaal-cultureel centrum ‘Termokiss’. 

OBERSTADT (2016) 

Eén van de stichtende leden van Toestand, Niels Coppens werd uitgenodigd voor een artistieke residentie in Mönchengladbach, Duitsland. Gedurende 6 maanden werkte hij in een verlaten hotel. Dit werd al snel een culturele hotspot van de voormalige industriële stad. 

SAZ BIESTEBROEK (2016 - nu) 

De gemeente Anderlecht stelde de voormalige gebouwen van muziekstudio PIAS ter beschikking voor een tijdelijk wijkcentrum van 2016 tot en met 2017. Toestand bracht er artiesten, sportorganisaties, een jeugdhuis, gemeenschappelijke plekken en tal van jonge initiatieven in onder. Sinds 2018 moesten we verhuizen naar een nieuwe locatie: Biestebroekbis. We overkoepelen het project en bieden communicatieve, logistieke en coördinerende steun aan de partnerorganisaties. Met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het duurzaam wijkcontract Biestebroek. 

SAZ LA DALLE - DEN TEGEL (2017 - 2018) 

De Stad Brussel werkt aan de herinrichting van de publieke ruimte aan de voet van een sociale woontoren naast het Kapellekerkstation. Op vraag van architectuurbureau l’Escaut (nu La Générale) nam Toestand de publieke ruimte onder handen als SAZ, waarbij 4 keer per jaar een evenement werd georganiseerd om samen met de buurtbewoners de ruimte anders te dromen én in te richten. 

PARQUE ARCO IRIS (2017) 

Op vraag van Associación Anaquerando Gitana gingen we naar Granada. Daar renoveren we met lokale verenigingen een publiek park. Het kreeg regenboogkleuren - vandaar de naam - en werd terug ingericht naargelang de noden van haar bezoekers. Samen met hen bouwden we speelruimtes voor jong en oud, sport- en spelinfastructuur en stelden we een binnenruimte opnieuw ter beschikking. 

TOESTAND TETOVA TERMOKISS (2018) 

Het project Termokiss zette mensen in beweging in de Balkan. Na onze passage in Pristina kregen we een aanvraag om in Tetova, Noord-Macedonië, een leegstaande ruimte om te bouwen met en voor een plaatselijke groep jongeren. We pakten een oud radiostation aan (dat nu Tetova Socio Cultural Space heet) en bouwden naast het busstation een park met skate-infrastructuur. 

IN LIMBO (2018 - nu) 

Toestand richt haar projecten in met recuperatiemateriaal. Om ook anderen te laten genieten van dit materiaal en de kennis om het te gebruiken, richtten we het project ‘Find, Learn, Support’ op. Het werd samengevoegd met het bestaande project ‘In Limbo’ tot een digitaal én fysiek platform om gerecupereerd materiaal uit te wisselen. Deelnemers aan het project betalen voor het materiaal niet in geld, maar in tijdsinvestering (voorraad opruimen, materiaal verplaatsen of afbreken). Zo biedt het voor beginnende initiatieven een duurzaam alternatief op een vermarkte sector, alsook een netwerk. 

TOESTAND TETOVA TERMOKISS TIRANA (2019) 

Het Balkannetwerk van Toestand blijft uitdijen. Na Pristina en Tetova vroegen ook jongeren in Tirana om samen met ons een sociaal-cultureel trefpunt te bouwen. We vormden met jongeren uit de vier landen een verlaten tractorfabriek in Uzina om tot een plek voor initiatief en experiment. 

SAZ KORENBEEK (2019 - nu) 

Partners in het netwerk van Toestand hadden nood aan een ruimte voor enkele gedeelde projecten. Toestand omkaderde succesvol hun antwoord op de projectoproep voor de tijdelijke bezetting van de Korenbeekschool van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Het is een eerste experiment met een SAZ waarbij Toestand zelf geen middelen krijgt en probeert een ondersteunende rol op te nemen in plaats van een coördinerende. 

SAZ BARA (2019 - nu) 

In de Barastraat in Anderlecht kan Toestand voor enkele jaren een leegstaand vormingscentrum van de NMBS benutten. We ontvangen er tal van partners die samen het project ook financieel dragen. Zelf brachten we er ons project ‘In Limbo’ in onder. 

Prijzen

Toestand won voor haar werking en projecten een Gouden Ketjes-prijs in 2013, een nominatie voor de Mixity awards van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2017 voor de diversiteit en inclusiviteit van het project Allee Du Kaai, en datzelfde jaar een Ultima cultuurprijs voor Sociaal-cultureel Volwassenenwerk. 

Uit het juryrapport: ”De acties van Toestand hebben een katalysatoreffect: ze brengen mensen in contact met socioculturele initiatieven, ze laten mensen elkaar ontmoeten over scheidingslijnen heen, ze proberen een sociale dynamiek op gang te brengen in buurten die door de maatschappij zijn afgeschreven, ze betrekken de bevolking bij het creëren van nieuwe publieke ruimtes ... Toestand is een luis in de pels, die kraken naar voren schuift als positief alternatief, als startpunt voor vernieuwing van onderuit, voor verbetering ...” 

Methodiek Toestand

Toestand creëert spontane actie zones (SAZ) 

De Spontane Actie Zone is het uitgangspunt van de Toestand-methodiek. Centraal staat een vernieuwende vorm van sociaal-cultureel werk die zich aanpast aan een nieuwe maatschappelijke realiteit: we werken in of met leegstaande of onderbenutte plekken en maken maximaal gebruik van recyclagemateriaal. We doen dit om de creativiteit en slagkracht van organisaties en burgers gelijktijdig te maximaliseren. 

We gaan actief op zoek naar leegstaande gebouwen. Na al die jaren actief in dit veld worden ons ondertussen ook interessante panden aangeboden door eigenaars die positieve echo’s opvangen over onze aanpak van leegstandsbeheer. Met andere woorden: wij vinden een gebouw of een gebouw vindt ons. 

Eenmaal we de sleutels in handen hebben van een gebouw maken we het gebruiksklaar: we maken het schoon, we brengen elektriciteit in orde, zorgen dat het brandveilig is, we maken het afsluitbaar. We doen dit nooit alleen maar met een breed netwerk van vrijwilligers en buurtbewoners die we uitnodigen om mee te helpen bouwen. 

Eenmaal het gebouw van de basis is voorzien kunnen we dit als een blank canvas beschouwen. We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn van de ruimte en doen een grondige analyse van de buurt. Samen met zoveel mogelijk mensen denken we na over wat het pand betekent of kan betekenen in de buurt. Wie in de ruime perimeter rond het gebouw heeft behoefte aan ruimte? Wat heeft deze buurt nodig? Daarna lanceren we een projectoproep en/of organiseren we zelf een aantal activiteiten om het potentieel van de ruimte duidelijk aan te tonen. We zoeken partners (andere socio-culturele initiatieven, buurtbewoners, jongeren op zoek naar ruimte) die actief de plek mee van een nieuwe dynamiek voorzien. 

Een Spontane Actie Zone biedt zo een alternatief binnen het bestaande sociaal-culturele veld. De Spontane Actie Zone als experimentele en overzichtelijke vrijplaats is tegelijk een opportuniteit voor de buurt om elkaar beter te leren kennen. Samen met buurtbewoners en verenigingen wordt nagedacht, gereflecteerd en vooral, gebouwd. We gebruiken daarbij methodes die de menselijke spontaniteit, creativiteit en hang naar samenwerken stimuleren. Maar meer nog dan een methodiek heeft Toestand een basishouding die veel dingen mogelijk maakt: een open mentaliteit, vanuit vertrouwen en nabijheid veel vrijheid geven aan de mensen. Zo ontstaan nieuwe fysieke en geestelijke ‘verbindingen’ tussen mensen die anders niet met elkaar in contact zouden komen. In die zin kan een Spontane Actie Zone ook als een ‘cosmopolitan canopy’ beschouwd worden: plekken in de samenleving waar de meest diverse mensen samenkomen ‘to practice getting along together’. 

De werking van Toestand wil zowel experimentele als populaire activiteiten een plaats bieden en streeft daarbij naar ‘overlappen’ en kruisbestuivingen. We treden ook graag nu en dan expliciet naar buiten om die bonte mengeling aan de wereld te laten zien. Regelmatig zijn er publieke activiteiten waaraan verschillende deelnemers vanuit diverse achtergronden hebben samengewerkt. Opendeurdagen, brocantes, festivals, concerten, lezingenreeksen... Zij krijgen de vrijheid en de ruimte om hier hun toestand in kaart te brengen. Toestand ondersteunt, stelt in vraag en bouwt mee aan zo’n publiek moment. Dat kan verschillende vormen aannemen. 

Een festival over pril ondernemerschap, een lezingenreeks over gentrificatie, een opendeurdag een cinema avond over de toekomst van leegstaande religieuze gebouwen, een Punk-tentoonstelling, een alternatieve artisanale kerstmarkt, een beurs voor onafhankelijke uitgevers, een tattoo-conventie, een iftar-avond. Aan een publiek moment gaat een intensieve voorbereiding vooraf. Meestal een week, soms langer of korter, wordt een groep samengebracht om voor te bereiden. Deze groep bestaat voornamelijk uit burgers en verenigingen die de Spontane Actie Zones gebruiken en mee vormgeven. Er kunnen echter evengoed groepen of vrijwilligers van buitenaf worden betrokken. Het creëren van een interessante mix en ontmoeting is het belangrijkste. Toestand bevordert zo de interculturele en intergenerationele dialoog: mensen die anders niet met elkaar zouden samenwerken, organiseren een evenement. Van conceptie tot uitvoering begeleidt Toestand de deelnemers. 

Toestand neemt een coördinatierol op in Spontane Actie Zones 

We creëren (soms) eigen aanbod om enerzijds de mogelijkheden van een pand duidelijk te maken en anderzijds een gemengd publiek aan te trekken. We zorgen er ook voor dat er voldoende focus blijft bij elke gebruiker op het gemeenschappelijk belang. Met dat eigen aanbod trachten we ook de leemtes op te vullen in het hedendaagse klassieke middenveld, door ruimte te geven aan nieuwe organisatievormen. Toestand zorgt voor de interne en de externe communicatie. Zo leggen wij verbanden tussen deelnemers onderling en tussen wat gebeurt en het publiek. Wij gaan aan de slag met de groep zonder thema of vertrekpunt, en bouwen voort op spontaniteit en dialoog. 

Ondertussen heeft Toestand behoorlijk wat ervaring in het bij elkaar houden van een bonte mengeling van mensen; in geweldloos communiceren; in het oplossen van kleine en grote conflicten; in het luisteren naar de besognes van alle gebruikers van onze sites. 

De mensen die instaan voor de coördinatie van een Spontane Actie Zone staan helemaal ten dienste van de mensen en de partners die er gebruik van maken. Door de autonomie van de werknemers bij Toestand krijg je een snelle beslissingscultuur voor externen die de nodige flexibiliteit oplevert. Je krijgt snel een ja of een nee... 

Wat doet een coördinator op een Toestandproject? 

  • ruimte logistiek klaar maken voor gebruik samen met de technische ploeg 
  • projectoproep uitschrijven en verspreiden 
  • de juiste partners en initiatieven selecteren 
  • partners en projecten coachen 
  • regelmatig partneroverleg organiseren 
  • als er een permanentie of andere werking is (jeugdhuis/horeca) daar de juiste mensen voor vinden 
  • het gebouw onderhouden en de veiligheid blijvend garanderen 
  • de Spontane Actie Zone blijvend evalueren en bijsturen 
  • vrijwilligers zoeken en coachen 

Toestand werkt participatief én altijd met partners 

Er is geen project bij Toestand waar geen partners bij betrokken zijn. Zodra we een gebouw min of meer gebruiksklaar hebben gaan we op zoek naar mensen en organisaties in de buurt die samen met ons invulling willen geven aan de Spontane Actie Zone. Soms organiseren we in het begin nog een aantal activiteiten (een reuze stoelendans, een plantenruilbeurs, een rolschaatsavond) zelf om het potentieel van de site in de verf te zetten, maar liefst van al laten we er anderen op los. 

We vinden hen door te werken met projectoproepen en opendeurdagen. We houden de drempel van de kandidatuurstelling bewust erg laag. Geen ingewikkelde invulformulieren, mensen mogen gewoon komen vertellen wat ze willen doen. Daarna leggen we samen met een groep vrijwilligers de puzzel van wat allemaal kan in het gebouw en bekijken we welke combinatie potentieel een interessante mix kan opleveren. Dat levert partners op die divers zijn in wat ze doen en/of aanbieden, divers in waar ze vandaan komen, divers in waar ze naar toegaan. In een Toestandproject vind je baby’s, tieners, senioren, konijnen, kippen en honden. 

Bij Toestand draaien we participatie om. We creëren niet zozeer aanbod waar we mensen per se naartoe willen leiden. We participeren zelf aan de projecten waar andere mensen mee op de proppen komen en onze 'deelname' is die van het ondersteunen en omkaderen en het aanbieden van ruimte. Zelforganisatie is erg belangrijk binnen Toestand, maar iedereen heeft het recht om de dingen op zijn/haar eigen tempo te doen. Wij trachten vooral de randvoorwaarden te scheppen zodat de dingen zo vlot mogelijk kunnen verlopen. Onze partners staan na een tijdje op eigen benen en gaan zelfstandig hun weg. Op die manier maken zij weer plaats voor nieuwe initiatieven. 

Toestand werkt in de vrije tijd 

Bij Toestand is het nooit stil: 365 dagen lang zijn er activiteiten (ja, ook op kerstdag en nieuwjaar!), zeven dagen op zeven, van 10u tot 22u op - op dit moment - een vijftal locaties. We ontwikkelen al onze activiteiten, en zeker ons eigen aanbod, grotendeels in de vrije tijd. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken werken we dan ook op zaterdag en zondag en ‘s avonds. 

Wat er gebeurt binnen Toestandprojecten vindt net als de meeste sociaal-culturele praktijken zijn oorsprong in de burgerlijke sfeer en het burgerlijk perspectief. Wij gaan uit van een maatschappelijk engagement en dus niet van noodzakelijke activiteiten. Ook initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde vertrekken vanuit een perspectief van vrije tijd. Geprofessionaliseerde sociaal-culturele praktijken op onze sites bieden op hun beurt weer diensten of activiteiten aan in de vrije tijd. Dit gaat van permanenties, een barwerking, volkskeuken, bouwsessies, informele vormingsmomenten, tot eenvoudige laagdrempelige activiteiten: cinema, concerten, lezingen, workshops. Alle beleidsvergaderingen worden ook in de vrije tijd georganiseerd, aangezien daar altijd vrijwilligers bij betrokken zijn. 

Tijdens de kantooruren zijn we hoofdzakelijk bezig met omkaderende activiteiten: teamvergaderingen, vergaderingen met andere partners die professionele krachten hebben, boodschappen, schoonmaken, interne vorming, de boekhouding, ruimte ter beschikking stellen aan groepen uit andere sectoren zoals time-out projecten binnen onderwijs, dagwerkingen voor mensen met mentale gezondheidsproblemen, dagwerkingen voor mensen met een handicap, werkingen met mensen die op zoek zijn naar werk of die van hun pensioen genieten. 

Go to top of page