Partners Korenbeek

Met het gebrek aan ontmoetingsplaatsen in het achterhoofd sloegen diverse organisaties de handen in elkaar om een nieuwe plek te creëren in de wijk Korenbeek. Het schooltje in de Korenbeekstraat stond al een tijdje leeg en daarom werd er besloten om met een lokaal collectief een dossier in te dienen bij de gemeente Sint-Jans-Molenbeek voor een tijdelijke bezetting. Zo is ' 'Korenbeek' ontstaan, met als doel: diensten en activiteiten aanbieden aan alle buurtbewoners.

Vzw Samen Voor Morgen is een organisatie waar betrokken ouders samenkomen om activiteiten te organiseren tijdens en na de schooluren zodat ontmoeting en culturele uitwisseling gestimuleerd wordt. 

Atouts Jeunes is een organisatie waar kinderen naartoe kunnen voor huiswerkbegeleiding en andere buitenschoolse activiteiten. 

Lea et les petits Anges zet in op buitenschoolse educatie. In Korenbeek worden er cursussen Nederlands geboden voor kinderen van 6 tot 13 jaar.

Vzw De Welvaartkapoen is een organisatie die inzet op activiteiten in de sociale economie zoals naaiateliers en een sociaal restaurant.

Woningen 123 logements is een vereniging die de huisvestingscrisis wil tegengaan door leegstaande gebouwen te betrekken. 

Vzw Toestand bedenkt sociaal geïnspireerde projecten voor leegstaande gebouwen als tijdelijke oplossing voor leegstand en verwaarlozing enerzijds, en ruimtegebrek voor burgerinitiatieven anderzijds. In Korenbeek hebben we eerder een coördinerende en ondersteunende rol. 

Go to top of page