Image description

Over In Limbo

In Limbo is een platform (digitaal en fysiek magazijn) dat de schenking en het hergebruik van materialen binnen de sociaal-culturele sector in Brussel wil vergemakkelijken. In een poging om ecologische en economische problemen aan te pakken, wil het instrument "In Limbo" uitwisseling en wederzijdse hulp binnen deze sectoren stimuleren. In Limbo helpt de doorstroom van materialen naar de recyclagesector en de kosten van het storten te verminderen, en zorgt dat organisaties met minder middelen dezee herbruikbare materialen kunnen verkrijgen. Sinds de start in 2018, hebben een honderdtal partners zich bij het project aangesloten en werd sindsdien meer dan 40 ton aan materialen opgehaald en verdeeld. Volgens de principes van de kringloop- en deeleconomie worden alle partners uitgenodigd om zowel materialen te geven als te ontvangen.

In Limbo wordt gedragen door vzw Toestand, vzw Zinneke, De Munt, vzw Rotor en met steun van Leefmilieu Brussel en de Vlaamse gemeenschap.

Wie kan zich bij het platform aansluiten?

Formele of informele verenigingen of collectieven zonder winstoogmerk: sociale, culturele en artistieke organisaties, scholen en projecten van tijdelijk gebruik in Brussel. In Limbo (als website en magazijn) is alleen toegankelijk voor geregistreerde partners. De inschrijving gebeurt via de website en moet worden bevestigd tijdens een afspraak ter plaatse. In Limbo aanvaardt ook giften van particulieren en bedrijven.

De gebruikers van het platform dragen bij tot de werking ervan door materialen te schenken, maar worden ook uitgenodigd om actief mee te helpen bij de praktische en logistieke organisatie van ophaaldagen, het openhouden van ons magazijn en het vervoer van en naar het magazijn.

Website en magazijn

In Limbo is in eerste instantie een website met aankondigingen. Eenmaal ingeschreven en aangemeld, krijgt u toegang tot de beschikbare artikelen en kan u zelf artikelen als zoekertje plaatsen. De In Limbo-medewerkers blijven beschikbaar om het schenken en ophalen van materialen te begeleiden.

Sinds september 2019 heeft het project ook een fysiek magazijn in de Barastraat 142 in Anderlecht. Deze ruimte vervult een dubbele functie: tijdelijke opslag en een magazijn waar partners zich kunnen komen bevoorraden. De artikelen die op de website worden vermeld bevinden zich niet in ons magazijn!

Hoe schenken?

Om materialen te schenken, moet u ze in eerste instantie op de website aankondigen, aangezien onze magazijnopslagcapaciteit beperkt is. Is dit niet mogelijk, omdat u er op korte termijn van af wil en u geen eigen opslagruimte heeft, contacteer dan ons team voor een oplossing: info@inlimbobxl.org

Welke materialen?

We kunnen verschillende soorten materialen onderscheiden die in aanmerking komen voor schenking op ophaling: bouwmaterialen (hout, metaal, glas, plexi, enz.), elektriciteit, loodgieterij, meubels... 

Het materiaal wordt onder bepaalde voorwaarden aanvaard: het moet in goede staat zijn, gemakkelijk te vervoeren en geschikt voor hergebruik. Een goede test om het hergebruik in te schatten: zou u het zelf hergebruiken indien u het nodig had? Indien ja, dan is er veel kans dat dit ook opgaat voor anderen! 

Beschadigde materialen, onvolledige of ontbrekende stukken, schadelijke stoffen of materialen die onmiddellijk moeten worden verwijderd, zullen omgekeerd, minder kans hebben om een nieuwe afnemer te vinden via de website!

Ecologisch en economisch duurzaam

Onze motivatie is tweezijdig: ecologisch en economisch. Op ecologisch vlak willen we bedrijven, organisaties en instellingen aanmoedigen hun materiaal ter beschikking te stellen van sociaal-culturele initiatieven in plaats van het weg te gooien. Zo verminderen we hun afvalberg en de ecologische voetafdruk. De ecologische winst is dubbel: elk materiaal dat gedoneerd wordt, wordt niet vernietigd maar spaart ook de aankoop, de productie, het transport,… van nieuw materiaal uit. Op economisch vlak is het voor sociaal-culturele initiatieven moeilijk om geld vrij te maken voor materiaal. Veel projecten hebben echter wél menselijke energie ter beschikking, in het bijzonder van vrijwilligers. 


Go to top of page