Image description

Over Allee du Kaai

In 2022 komt tussen de Havenlaan en het kanaal in Brussel een nieuw park. In afwachting hiervan startte Leefmilieu Brussel samen met Toestand in 2014 het tijdelijke project Allee Du Kaai dat het gebruik behelst van de braakliggende buitenruimte en een complex van verlaten gebouwen. Toestand staat in voor de coördinatie en logistiek van deze zone. We faciliteren de overgang naar het toekomstige park aan de hand van tijdelijk ruimtegebruik.

De site, die bestaat uit 9000 m2 binnen- en buitenruimte, is een ‘Spontane Actiezone’: een ontmoetingsplek waar lokale, maatschappelijke projecten kunnen ontstaan en verder worden ontwikkeld. Het is de eerste keer in het Brusselse Gewest dat een overheidsdienst een project van tijdelijk gebruik opzet en aanstuurt.

Een verscheiden context

Samen met externe partners organiseren we allerhande sociale, artistieke en sportieve activiteiten. De rode draad in al deze activiteiten is verscheidenheid. Iedereen is welkom op Allee du Kaai, ongeacht zijn of haar herkomst, leeftijd, geslachtsvoorkeur, socio-economische achtergrond etc. Aldus werden een verzameling leegstaande loodsen, geprangd tussen twee dichtbevolkte buurten (de Maritiemwijk en de Noordwijk) en een onbestemde buitenruimte, omgevormd tot een bruisende ontmoetingsplek. 

We slagen erin om een plek te zijn waar verschillende mensen elkaar ontmoeten, leren kennen en raken. Het is één van de weinige plekken waar Roma, mensen zonder papieren, “hangjongeren” uit de buurt en vereenzaamde oudere buurtbewoners samen tijd doorbrengen met hipsters, skaters en jonge gezinnen. Die context, waarin iedereen zich welkom voelt, zorgt ervoor dat creatieve en maatschappelijke initiatieven die voorheen dakloos waren, ruimte vinden. Zoals een aantal bestaande jongerenwerkingen die werken met zowel kwetsbare als weerbaardere jongeren. 

De gebouwen en buitenruimte worden in 2020 gedeeltelijk ingekrompen omdat de eerste fase van het geplande park ondertussen is gestart. Na de dynamiek van Barlok in de vorige jaren, wordt op dit moment hetzelfde gebouw op een andere manier in gebruik genomen, onder de naam van ’53 Bis’. Dit levert ons weer nieuwe partners en nieuwe dynamieken op.

Een dag op Allee du Kaai

Toekomst Allee du Kaai

De Brusselse kanaalzone is een zone in ontwikkeling. In Augustus 2020 maakt Allee Du Kaai dan ook plaats voor een nieuw openbaar stadspark, een project van Leefmilieu Brussel en Beliris. Aangezien de realisatie van zo’n park een werk van lange adem is, koos Leefmilieu Brussel ervoor om de site tijdelijk in gebruik te stellen. Op deze manier worden de noden van de wijk in kaart gebracht en kunnen potentiële toekomstperspectieven worden onderzocht. Daarnaast ontstaat er naar aanloop van de definitieve bestemming, een sociale dynamiek in de buurt, wat de buurt op langere termijn enkel ten goede  kan komen. 

Op zoek naar een ruimte?

Lijkt Allee du Kaai de geschikte locatie voor jouw project? Stuur een mailtje naar alleedukaai@toestand.be of kom gerust eens langs tijdens onze openingsuren (permanenties) om kennis te maken.  

Vrijwilliger worden?

Naast vaste medewerkers wordt Toestand ook gedragen door een 100-tal vrijwilligers. Ze geven de projecten mee vorm en bepalen de identiteit van de organisatie. Samen trachten we onze methodes continu in vraag te stellen en steeds verder te bouwen aan een transparante organisatie die haar ideologie vooropstelt. Je hoeft niet goed te kunnen bouwen of in een plaatje te passen om bij te dragen. Wij zien elk profiel als een meerwaarde voor onze organisatie. 

Hoe? 

  • Kom jezelf voorstellen tijdens onze permanenties
  • Stuur een mailtje met jouw naam naar benevoles@toestand.be 
  • Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontdek er alle evenementen waarbij je kan helpen 
  • Word lid van onze private facebook groep 'BENEVOLES TOESTAND' om op de hoogte te blijven van onze activiteiten waarvoor we een handje hulp kunnen gebruiken.

We kijken er naar uit je te ontmoeten! 

Go to top of page