Samenwerken

Vrijwilliger worden?

Naast vaste medewerkers wordt Toestand ook gedragen door een 100-tal vrijwilligers. Ze geven de projecten mee vorm en bepalen de identiteit van de organisatie. Samen trachten we onze methodes continu in vraag te stellen en steeds verder te bouwen aan een transparante organisatie die haar ideologie vooropstelt. Samen denken we na over de stad. Samen maken we Toestand. Je hoeft niet goed te kunnen bouwen of in een plaatje te passen om bij te dragen. Wij zien elk profiel als een meerwaarde voor onze organisatie.

Om op de hoogte te blijven kan je terecht op onze facebookgroep ‘Bénévoles Toestand’. Wordt je graag opgenomen in de mailinglist? Stuur een mailtje naar bénévoles@toestand.be

Elke eerste donderdag van de maand komen onze vrijwilligers samen tijdens een ‘Volunteer Moment Benevoles’, de ideale gelegenheid voor nieuwkomers om de groep te leren kennen.  

Een project voorstellen?

Wil je een sociaal project lanceren, maar ben je nog op zoek naar ruimte? Laat het ons weten. Misschien past jouw activiteit wel ergens binnen de muren van onze projecten. Helaas kunnen we niet iedereen een ruimte aanbieden, maar hopelijk kunnen we je toch verder helpen met advies.

Denk je eraan om zelf een pand activeren? Neem een kijkje op de pagina van ons boek: Leegstond. Daarin hebben wij onze tips en ervaringen gebundeld.

Een lege ruimte ter beschikking?

Leegstand brengt heel wat nadelige gevolgen met zich mee. Zo takelt een leegstaand pand snel af en trekt leegstand vandalisme en criminaliteit aan, wat de buurt een onveilig imago oplevert. Door in te tekenen op tijdelijk ruimtegebruik, onder deskundig toezicht van vzw Toestand, wordt deze dreiging omgedraaid in een positief verhaal.