Info

Mensen associëren leegstand doorgaans met verwaarlozing en inefficiëntie, maar Toestand focust zich liever op het potentieel ervan!

Wat is Toestand?

Door leegstaande ruimtes om te bouwen tot tijdelijke socioculturele centra of beter gezegd: ‘Spontane Actie Zones’ wil Toestand de – anders verloren – ruimte op een zinvolle manier inzetten voor de stad en haar bewoners. In Brussel staat er zo’n 6,7 vierkante meter leeg aan kantoorgebouwen, woningen, industriële panden,… Tegelijkertijd zijn heel wat organisaties en individuen op zoek naar een betaalbare plek om hun project waar te maken. Door deze twee zaken aan elkaar te koppelen wil Toestand aantonen hoe leegstand het stadsweefsel kan versterken door enerzijds kansen te creëren en anderzijds mensen, los van hun achtergrond of financiële mogelijkheden, samen te brengen. Op deze manier draagt leegstand niet alleen bij tot ontplooiing, maar ook tot ontmoeting. 

Missie & visie

Toestand streeft naar een inclusieve en solidaire stad waarin ruimte voor iedereen toegankelijk is. We stellen vast dat ruimte vandaag allesbehalve eerlijk verdeeld is. Heel wat mensen ervaren een tekort aan ruimte, terwijl er letterlijk miljoenen vierkante meters leeg staan. Om enerzijds verspilling tegen te gaan en anderzijds ruimte toegankelijk te maken, bouwen we leegstaande en verlaten plekken om tot tijdelijke, socioculturele ontmoetingsplekken. We geven deze plekken niet alleen vorm, maar werken samen met een breed netwerk aan partners gaande van gevestigde organisaties tot geëngageerde buurtbewoners. We bieden hen de ruimte om hun project waar te maken en zorgen hierbij voor de nodige omkadering.

Wie is Toestand?

Toestand is een tweetalige Brusselse vzw, gespecialiseerd in tijdelijk ruimtegebruik. De vzw werd in 2012 opgericht door een groep jonge geëngageerde Brusselaars. Op enkele jaren tijd groeiden we uit tot een gevestigde organisatie die momenteel veertien werknemers tewerk- stelt. Naast onze vaste medewerkers kunnen we rekenen op een uitgebreid netwerk aan partners en vrijwilligers die dagelijks samen met ons aan de slag gaan.


Tijdelijk gebruik?

Tijdelijk ruimtegebruik is de overgangsfase waarbij een ongebruikte of onderbenutte ruimte een tijdelijke invulling krijgt in afwachting van de definitieve ingebruikname. Door haar tijdelijk en experimenteel karakter kan dit concept snel inspelen op de sociale, culturele en ecologische noden van de maatschappij.

Leegstand brengt heel wat nadelige gevolgen met zich mee. Zo takelt een leegstaand pand snel af en trekt leegstand vandalisme en criminaliteit aan, wat de buurt een onveilig imago oplevert. Door in te tekenen op tijdelijk ruimtegebruik, onder deskundig toezicht van vzw Toestand, wordt deze dreiging omgedraaid in een positief verhaal.