Allee du Kaai Havenlaan 53, 1000 Brussel
BiestebroekBis (Anderlecht) Gustaaf Vanden Berghestraat 24, 1070 Anderlecht
Marie Moskou (St-Gillis) Moskoustraat, 1060 Sint Gillis
 • Future Marie Janson square?

  Met onze activiteiten en ingrepen, gesprekken en observaties, zaten wij op de eerste rij om het doen en laten van het Marie Jansonplein te bestuderen. Wie maakt er gebruik van het plein en op welke manier? Waarom is het plein al dan niet toegankelijk of aantrekkelijk?

  Bernardo, de architect binnen Toestand, zette zijn analyse op papier. Daarbij schuift hij een aantal sleutelelementen naar voor die volgens onze visie aan de basis liggen van een succesvol, aantrekkelijk plein voor iedereen. Na zijn presentatie in juni, willen we zijn analyse zo veel mogelijk verspreiden. Op deze manier kan iedereen zijn of haar eigen mening vormen en kunnen we a.d.h.v. een dialoog, de toekomst van het Marie Jansonplein mee beïnvloeden. 

  Leegstond (Book of Toestand) Boekvoorstelling: 8 mei 2018
  Toestand International Havenlaan 53, 1000 Brussel
  La Dalle (Marollen) Marollen, 1000 Brussel